صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صياد: کار روى اولويت هاى کارى کميسيون انتخابات آغاز گرديده است

صياد: کار روى اولويت هاى کارى کميسيون انتخابات آغاز گرديده است

کميسيون مستقل انتخابات می گويد که تا دو روز ديگر، سه تن براى احراز کرسى رياست دارالانشاى اين کميسيون، به رييس جمهور معرفی و از ميان آنان يک تن به حيث رييس تعيين مى گردد.
گلاجان عبدالبديع صياد منشی و سخنگوی کميسيون مستقل انتخابات، به آژانس خبری پژواک گفت که تاکنون به تعداد نُه تن، طرح هاى شان را به اين کميسيون تسليم نموده اند، که تا دو يا سه روز آينده، اين طرح ها از سوی کميسيون مطالعه و سه بهترين، به رياست جمهوری معرفی مى گردد.
وى علاوه کرد که رئيس جمهور؛ از ميان اين سه نامزد، يکتن را به حيث رئيس دارالانشاى کميسيون مستقل انتخابات تعيين مى کند.
مسوولان در کميسيون مستقل انتخابات مى گويند که به اساس ماده ٢٢قانون انتخابات، رييس دارالانشاء بايد علاوه بر شرايط مندرج مادۀ ١٢قانون انتخابات، دارای تجربۀ کاری حداقل پنج سال در امور منابع بشری، مديريت مالی و تکنالوژی معلوماتی باشد.
تعيين رييس دارالانشاى کميسيون مستقل انتخابات، اعلام تاريخ برگزاری انتخابات ولسى جرگه و ولسوالی‌ها، تهيۀ فهرست رای دهندگان، تعيين حوزه‌های انتخاباتی و توزيع کارت ‌های رای دهی، پنج اولويت کاری کميسيون مستقل انتخابات گفته مى شود.
اما سخنگوی کميسيون مستقل انتخابات گفت که تا چند روز آينده، رايزنى کميسيون با نهادهاى مدنى، احزاب سياسى و نهادهاى ناظر برانتخابات در خصوص موارد مختلف انتخابات از جمله کوچک ساختن حوزه هاى انتخاباتى آغاز مى گردد.
موصوف افزود که پس از رايزنى، نظريات و پيشنهادات اقشار مختلف جمع آورى و در روشنى آن، اقدامات لازم صورت مى گيرد.

گفتنى است که اعضاى جديد کميسيونهاى انتخاباتى، يک و نيم ماه  قبل رسماً کار شان را آغاز کردند. (پژواک)