صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرارداد ساخت سرک یکاولنگ-دره صوف امضا شد

قرارداد ساخت سرک  یکاولنگ-دره صوف امضا شد

قرارداد ساخت این جاده ۱۷۸ کیلومتری دیروز در مراسمی با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور بین وزیر فواید عامه و رئیس شرکت جاده سازی چینایی ( CRBC )در ارگ ریاست جمهوری امضا شد.
در این مراسم محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت، شماری از اعضای کابینه و شورای ملی و تام پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان نیز حضور داشتند.
محمود بلیغ وزیر فواید عامه گفت که احداث جاده یکاولنگ- دره صوف دو سال پیش به داوطلبی سپرده شد و دو شرکت چینایی و ترکی برگزیده شدند و در ‌‌نهایت شرکت چینایی حاضر گردید که این پروژه را به هزینه ۲۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر عملی کند.
به گفته وی، در این قرارداد نظر به نرخ‏های گذشته، ۵۰ میلیون دالر صرفه جویی شده است که برای وزارت فواید عامه دستاورد بزرگی می‌ باشد.
بلیغ افزود که این پروژه به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی عملی می‌شود و بخشی از دهلیز ارتباطی شمال و جنوب کشور می‌باشد که در سال گذشته به مرحله تدارکاتی رسید اما کار آن به دلیل قیمت های بالا و هم چنان مشکلات تخنیکی عملی نشد.
به گفته وزیر فواید عامه، این جاده دارای ۸ پل، ۱۹۴ پلچک و ۵۹۵۰ متر دیوار استنادی است و قرار است در مدت ۱۲۷۸ روز عملی و به بهره برداری سپرده شود.
بر پایه معلومات وزیر، جاده مذکور از ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان آغاز و تا ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان ادامه می‌یابد و ۳۷ قریه کوچک و بزرگ و همچنان یک معدن زغال سنگ در مسیر آن قرار گرفته است.
محمود بلیغ تصریح کرد که با بهره برداری از این پروژه، روند تردد مردم و حمل و نقل به ویژه انتقال زغال سنگ در زمان و هزینه کمتر صورت خواهد گرفت.
تام پنیلا، رئیس نمایندگی بانک انکشاف آسیایی در افغانستان گفت که با تکمیل این پروژه مناطق مرکزی افغانستان و در مجموع افغانستان به مرکز تجارتی و اقتصادی مبدل خواهد شد.
 لوشن، رئیس شرکت جاده و پل سازی چینایی (CRBC )گفت که این اولین گام این شرکت برای همکاری در افغانستان است که تداوم خواهد یافت.
وی افزود که شرکت زیر مدیریتش در عرصه اعمار ساختمان و جاده سازی، صد‌ها پروژه را در کشورهای مختلف عملی کرده و در این راستا تجارب خوبی دارد.
لوشن ضمن تاکید بر اهمیت توجه رئیس جمهور افغانستان به پروژه‌های زیربنایی، ابراز امیدواری کرد که بر اثر کار مشترک افغانستان و جمهوری مردم چین، همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف گسترش یاید. (پژواک)