صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقامات وزارت امور خارجهء افغانستان ابراز امید واری کرده اند که در این نشست سه جانبه توافق روی اتخاذ اقدمات عملی در زمینهء پروسه صلح و ثبات در منطقه بخصوص در افغانستان صورت گیرد. جانان موسی زی...

مشرانو جرگه معين وزارت خارجه ومعاون رياست امنيت ملى را که غرض معلومات دادن در مورد وضعيت امنيتى ومعاهده استراتيژيک با امريکا به اين جرگه آمده بودند، به جلسه خويش نپذيرفتند. مشرانو جرگه...

رانند گان زن هنگام رانند گی درسرک های پر ازدحام شهرکابل، با چالش های زیادی از جمله آزار و اذیت راننده گان مرد و افراد بی بند و بار روبه رو هستند. خانم ایمان احمدی، محصل سال چهارم دانشگاه...

حبیب الله غالب وزیرعدلیۀ کشور، دیروز قانون استراداد مجرمین را به صورت رسمی به عبدالرؤوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان سپرد. وزیرعدلیه درمورد مواد این قانون به صورت فهرست وار به نماینده گان ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر