صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقام ها در اداره اترا وزارت مخابرات وتکنالوژی میگویند که ، پنجمین پروژه دسترسی سراسری جهت عرضه خدمات مخابراتی را که تا کنون در آن ساحات هیچ خدمات مخابراتی عرضه و یا از لحاظ خدمات مخابراتی...

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه گفت که افغانستان تنها درصورتی موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت را با ایالات متحده امریکا امضا می کند که واشنگتن شرایط افغانها را...

برخی از اعضای مشرانو جرگه افغانستان در مورد ترور و کشتار شخصیت های پرنفوذ و مقام های بلند پایه حکومتی در کشور ابراز نگرانی کرده اند. ترور و کشتار تعدادی از مقام های ارشد امنیتی و شخصیت های...

شماری از خبرنگاران افغان از عدم همکاری تعدادی از سخنگویان ادارات دولتی با رسانه ها شکایت دارند. با آن که برای بسیاری از ادارت دولتی به منظور ارایهء معلومات به رسانه ها، سخنگویان تعیین...

شماری از با شنده گان ولایت هرات، با اظهار رضایت از نماینده گان شان در ولسی جرگه، میگویند که جنجال حکومت با ولسی جرگه، باعث شده که وکلا به مشکل مردم رسیده گی نتوانند. در شرایطی که با ادامه...

صفحه نخست صفحه قبلی