صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای پاسداری مطمئن از مرزها در شمال کشور نیاز به افزایش شمار سربازان پولیس مرزی و نیز تجهیز و توانمند سازی آنان می باشد. جنرال عبدالحبیب سیدخیل، قوماندان پولیس مرزی در شمال کشور ...

صفحه نخست صفحه قبلی