صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت عامه تائید کرده است که در جریان یک ماه گذشته بیشتر از ۴۰ نفر در اثر سرمای شدید جان باخته اند. سخی کارگر نوراوغلی، سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفت که بیشتر این قربانیان، کودکانی ...

دبیر کُل سازمان ملل متحد، بانکی مون، روز پنچ شنبه در وینا گفته است که همکاران افغانستان باید برای مبارزه با مواد مخدر به پا خیزند. وی همچنان افزوده است که چون اقتصاد افغانستان بیشتر به تجارت ...

طالبان اظهارات اخیر حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان مبنی بر انجام گفتگوهای سه جانبه افغانستان، آمریکا و طالبان را رد کرده اند. آقای کرزی در گفتگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال ...

صفحه نخست صفحه قبلی