صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مخابرات وتکنالوژى معلوماتى، سه برابرکاهش را درقيمت خدمات انترنتى با استفاده از شبکۀ فايبرنورى، اعلام کرد. انجنير اميرزى سنگين وزير مخابرات و تکنالوژى معلوماتى ميگويد که از ...

برخى خبرنگاران، از عدم همکارى سخنگويان و مسوولين بعضى ادارات دولتى شکايت دارند و مى گويند که عدم ارائه معلومات این منابع، خبرنگاران را دچار مشکل ساخته است. پرویز ساپی خبرنگار تلویزیون خصوصى شمشاد ...

حامد کرزی در مصاحبه ای با شبکه سی. ان. ان. که روز شنبه به نشر رسید در پاسخ به سئوالی که برگشت طالبان گفته است که که طالبان به هیچ وجه در افغانستان به قدرت نخواهند رسید. افغان ها به آنها به هیچ وجه ...

شماری از مقام های دولتی افغان که در این مراسم حضور داشتند تاکید کردند که افغان ها برای گرفتن مسوولیت های امنیتی و مسوولیت سایر بخش ها، ذهناً آماده گی اتخاذ کنند. جنرال بسم الله محمدی وزیر ...

صفحه نخست صفحه قبلی