صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود بیست حزب و ائتلاف سیاسی افغانستان در یک همایش مشترک در مورد برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری اظهار نگرانی کردند. این گروهها روز یکشنبه (۲ میزان) از حکومت انتقاد ...

انتظار می رود تا یک ماه دیگر پروسه صدور تذکره های الکترونیکی در افغانستان آغاز شود. این مساله را معاون سخنگوی وزارت داخله به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان داشت نجیب دانش گفت، این ...

صفحه نخست صفحه قبلی