صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در آستانه برگزاری کنفرانس شیکاگو وزرای داخله و دفاع افغانستان به ایالات متحده سفر کرده اند. انتظار می رود جنرال بسم الله محمدی و جنرال عبدالرحیم وردک در دیدار با مقام های امریکایی در ارتباط به مسایل ...

سکرتريت پوليس مردمى درچوکات وزارت امورداخله به هدف بيشترشدن اعتماد ونزديک شدن پوليس با مردم ايجاد گرديد که با ايجاد آن، نقش پوليس نظامى به پوليس مردمى تغيير خواهد ...

اتاق تجارت و صنایع با نگرانی از این وضعیت، گفته است که مشکل تراشی همسایه ها در برابرصادرات قالین افغانستان و ناتوانی دولت در ایجاد سهولت های لازم برای تولید و صادرات قالین کشور، از علت های ...

مقام ها در وزارت تحصیلات عالی می گویند که این وزارت، به کسانی که در امتحان کانکور با وجود اخذ نمرات بلند، نتیجه نگرفته اند؛ کمک می کند.
سندی که به دست خبرگزاری بخدی رسیده نشان می دهد؛ وزیر ...

وزارت فواید عامه می‌گوید کار پروژه‌های جاده سازی را به دلیل پائین بودن کیفیت آنها متوقف کرده است و پس از ارزیابی قرارداد‌ها کار ساخت و ساز این جاده‌ها را دوباره از سر خواهد ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر