صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ائتلاف ملى تغيير واميد از تدوير کنفرانس بين المللى دوم بُن استقبال کرده،اما ميگويد، لازم بود که در پيشنهادات دولت، نظريات اپوزیسيون نيز در نظر گرفته ...

وزير خارجۀ روسيه از امريکا خواست تا در مورد پايگاه هاى نظامى خود درافغانستان وضاحت بدهد. ايالات متحدۀ امريکا مى خواهدکه با افغانستان درچوکات يک قانون، روابط ستراتيژيک داشته باشد و به ...

آلمان از سازمان ملل متحد خواستار تصویب قطعنامه ای برای حمایت از افغانستان شد تا این کشور با حمایت جامعه بین المللی، بعد از واگذاری مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان، از انتقال به ...

صفحه نخست صفحه قبلی