صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حامد کرزى به قوماندان عمومی پولیس نظامی ، مسئول انتقال زندان بگرام و سایر توقیفگاه ها هدایت داد تا در همکاری با ادارات و ارگان های مربوطه، زندانیان بی گناه را بعد از اثبات بی گناهی، شان از بند رها ...

نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با آنکه در پیوند به اظهارات اخیر رییس جمهور ایران به طور مستقیم انتقاد نکرد اما گفت که افغانستان به حیث یک کشور مستقل می تواند با هر کشوری روابط دراز ...

وزير معارف کشور، حين تهدابگذارى ساختمان يک ليسۀ دخترانه در مزارشريف، گفت که در آيندۀ نزديک، ولايت بلخ را يکبار ديگر به مرکز معارف و تمدن مبدل خواهند ساخت.
داکتر غلام فاروق وردگ وزير معارف، اين اظهارات ...

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید که عدم دسترسی به آموزش، به جا نتوانستن رسوم و عنعنات افغانی و مسایل امنیتی و معیشیتی از مشکلاتی اند که مهاجرین افغان به خصوص در ایران و پاکستان به آن ...

پنجمين کنفرانس همکارى هاى منطقوى اقتصادى (ريکا) در تاجکستان، با توافق روى ١٧ پروژۀ اقتصادى به افغانستان، پايان يافت. اين کنفرانس، ديروز با شرکت رؤساى جمهور افغانستان، تاجکستان، ايران و پاکستان ...

حزب اسلامى مى گويد که ادارۀ کابل و امريکا هردو، طرح عملى وقابل پذيرش براى صلح ندارند؛ بناءً روند مذاکرات با آنها را متوقف کرده؛ اما مى افزايد که اکنون نيز در اروپا و امريکا با برخى حلقات تماس ...

اين مطلب را حامد کرزى رييس جمهور افغانستان در پنجمين کنفرانس همکارى هاى منطقوى اقتصادى (ريکا) که دیروز(٧ حمل) با شرکت روساى جمهورتاجکستان، ايران و پاکستان در شهر دوشنبه پايتخت تاجکستان ...

تکمیل نبودن نصاب در جلسات عمومی ولسی جرگه افغانستان به یک مشکل جدی مبدل شده و این مساله سبب گردیده تا فیصله های ولسی جرگه از یک روز به روز دیگر به تعویق انداخته شوند. جلسه عمومی ...

رييس جمهور حامد کرزى در سفربه تاجکستان گفت که جشن نوروز، یک پدیدۀ ماندگار و مشترک فرهنگی میان کشورهای منطقه است. در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى، ...

صفحه نخست صفحه قبلی