صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عضای مجلس سنا میگویند که حضور نیافتن توریالی ویسا والی قندهار به مشرانو جرگه توهین به این مجلس است . انها میگویند که والی قندهار به دلیل اجازه دادن دیدار از ادارات دولتی به سناتور تقلبی،

نامزد انتخابات ریاست جمهورایالات متحد امریکا، میت رامنی گفته است که نظامیان کشورش، تا هنگام نیرومند شدن نیروهای افغان باید در افغانستان بمانند. وی با انتقاد ازسیاست های باراک اوباما، او را ...

سفیر پیشین ایالات متحد امریکا درکابل، زلمی خلیلزاید روزچهارشنبه گفته است که افغانستان ازلحاظ فنی توانایی پذیرفتن مسؤولیت های زندان بگرام وراه اندازی عملیات های نظامی شب هنگام ...

صفحه نخست صفحه قبلی