صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۰ ثور ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از نهادهای جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان افغانستان با حمایت از سیمین بارکزی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از نهادهای مسئول خواسته اند تا در زمینه پایان دادن به اعتصاب غذای ...

نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان می گویند کشورهای منطقه باید بدانند که افغانستان تنها نمی ماند. آیساف می گوید افغانستان در ده سال گذشته دست آوردهای مهمی داشته و آینده روشنی برای این ...

مردم ولايت باميان ميگويند که برخى ساحات شهر تاريخى ضحاک درحال از بین رفتن است و نياز به بازسازى و نگهدارى دارد.به گفتۀ آنها، اين ساحات علاوه بر آنکه طى سه دهه جنگ با اصابت بمب، راکت و توپ ...

شماري از نمايندگان مردم در مجلس نمايندگان، استادان دانشگاه هاي کشور و دانشجويان امروز در یگ گردهمایی در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ واقع در پل باغ عمومی گابل، کشتار مداوم و هدفمند هزاره های ...

مامورین آسترالیایی می گویند افغانستان گام های عمده یی را به سوی دموکراسی و ثبات برداشته است، و باوجودیکه فقر و بی امنیتی هنوز هم از آزمون های جدی در آن کشور شمرده میشود، با آنهم ...

وزارت خارجه افغانستان می گوید: اگر حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان ادامه یابد، روابط این دو کشور را متاثر خواهد ساخت. سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل ...

صفحه نخست صفحه قبلی