صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پس از دستور رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا برای کاهش نیروهای امریکایی به ۲۵۰۰ تن در افغانستان، کمیتۀ نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا نشستی را برای بررسی پیامدهای این تصمیم دانلد ترمپ دربارۀ افغانستان برگزار کرد...

اسدالله خالد نامزد وزارت دفاع ملی می‌گوید که که 96 درصد از عملیات‌های نظامی توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور رهبری و اجرا می‌شود و تنها در 4 درصد از عملیات‌های نظامی به ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر