صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پرویز مشرف رییس جمهور اسبق پاکستان دستگیر گردید. پرویز مشرف صبح روز جمعه یک روز بعد از فرار از تالار محکمه از منزل اش دستگیر شده و طی تدابیر شدید امنیتی در یکی از محاکم شهر اسلام ...

صفحه نخست صفحه قبلی