صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عصر روز جمعه صدها نفر در میدان تحریر تجمع کردند. گفته شد که قرار است این معترضان برای یک هفته در میدان تحریر مستقر باشند، ولی روز گذشته تنها تعداد اندکی از آنها همچنان در میدان ...

لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحدهء امریکا بروز سه شنبه در جریان سخنرانی در مرکز نیو امریکن سکیوریتی (New American Security) با اظهار اینکه ایالات متحده در امر مبارزه با شرکای شبکهء القاعده در ...

صفحه نخست صفحه قبلی