صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک کتاب خالی از نوشته در آمازون پرفروش‌ شده است

یک کتاب خالی از نوشته  در آمازون پرفروش‌ شده است

در صدر فهرست کتابهاي پرفروش وبسايت آمازون کتابي سياسي قرار گرفته که در تمام 266 صفحه آن يک کلمه هم نوشته نشده و همه صفحههاي آن سفيدند.
در «راهنماي جامع، دلايل راي دادن به دموکراتها»، به جز عنوان کتاب و فهرست چيزي نوشته نشده و تنها در صفحه اول نقل قولي از توسيديد تاريخ نگار يوناني آمده است که مي گويد:»من آثارم را نه به عنوان مقاله و براي شنيدن ستايشهاي اين زمان که براي همه دوران نوشته ام.»
مايکل نولز نويسنده اين کتاب به فاکسنيوز گفته است که براي خواندن سر تا ته اين کتاب تنها 15 تا 20 ثانيه زمان نياز داريد.
تبليغ در رسانههاي محافظهکار محبوبيت زيادي براي کتاب هشت دالري مايکل نولز به همراه آورده و خيلي زود پرفروشش کرد.
آقاي نولز که از روزنامهنگاران وبسايت ديلي واير است ميگويد براي نوشتن اين کتاب «مدت مديدي تحقيق کرده است.»
«وقتي دلايل راي دادن به دموکراتها را در موضوع اقتصاد و سياست خارجي و امنيت داخلي و حقوق مدني شنيدم به اين نتيجه رسيدم که احتمالا بهتر است صفحههاي کتاب را سفيد بگذارم.»
بيش از 1200 نظر طعنهآميز درباره اين کتاب بر روي وبسايت آمازون منتشر شده است. از جمله يکي از خريداران کتاب نوشته است «اگر دموکراتها محتواي اين کتاب را به پايگاههايشان در سراسر کشور بفرستند، ديگر هيچ کس جلودارشان نخواهد شد.»
يک خريدار ديگر کتاب نوشته است که «حتي کودک دو ساله من هم مزاياي ليبراليسم را ميفهمد و حالا اين کتاب محبوبش شده و ميتواند خط خطياش کند.»
کتاب «دلايل راي دادن به دموکرات‌‌ها» پس از آن منتشر ميشود که پيشتر کتاب ديگري درست با جهتگيري سياسي مقابل منتشر شده بود.
«چرا ترامپ ارزش اعتماد، احترام و تحسين را دارد» عنوان کتابي است که در 206 صفحه کاملا سفيد در ماه نوامبر گذشته منتشر شد.
اين کتاب از مجموع پنج ستاره آمازون چهار ستاره و نيم دريافت کرده و از کتابهاي محبوب اين سايت به شمار ميرود.
در توضيح اين کتاب آمده است «با وجود سالها تحقيق براي نوشتن اين کتاب ما حرفي که قابل گفتن باشد پيدا نکرديم. پس راحت باشيد و از اين کتاب به عنوان دفترچه يادداشت استفاده کنيد.» (بي بي سي)