صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خاطرات ریاست‌جمهوری «ماندلا» در یک کتاب

خاطرات ریاست‌جمهوری  «ماندلا» در یک کتاب

کتاب خاطرات دوران رياستجمهوري «نلسون ماندلا» به زودي منتشر ميشود.
«گاردين» نوشت: خاطرات ناتمام «نلسون ماندلا» از دوران رياستجمهورياش، با کمک شاعر و رماننويس آفريقايي به کتاب تبديل ميشود.
اين کتاب که «Dare not Linger » نام گرفته، قرار است در پاييز امسال روانه بازار شود. «ماندلا لانگا» نام نويسنده و شاعر اهل آفريقاي جنوبي است که با استفاده از متون موجود در آرشيو «ماندلا»، اين کتاب را تکميل کرده است.
«راه دشوار آزادي» ديگر کتاب زندگينامهاي از اين سياستمدار، از پرفروشترين مجموعه خاطرات است که روايتگر دوران کودکي و سالهاي حبس «ماندلا»ست. فيلمي نيز براساس اين کتاب با بازي «ادريس البا» ساخته شده است.
«ماندلا» اولين رئيسجمهور سياهپوست آفريقاي جنوبي است که از سال 1994 تا 1999 اين سمت را بر عهده داشت. اين چهره سياسي در آفريقاي جنوبي به عنوان نماد مقاومت و اميد شناحته ميشود. اين چهره انقلابيِ ضدآپارتايد در سالهاي پاياني رياستجمهوري خود، کار بر روي دستنوشته «Dare not Linger » را آغاز کرد اما با مرگش در سال 2013، اين دستنوشته هم ناتمام ماند.
بخشهايي از اين دستنوشته در کتاب «واگويههايي با خويش» (2010) منتشر شده است. اما حالا، «ماندلا لانگا» با دسترسي به متون موجود در آرشيو شخصي «ماندلا» اين کتاب را تکميل کرده است. او در اينباره گفت: من در حين نگارش، کاملا به وزن شخصيت او و نياز به درخشش صداي او تا حد امکان، واقف بودم. «نلسون ماندلا» حدود 70 هزار کلمه نوشته بود که در موقعيت ديگر ميتوان آن را يک دستنوشته کامل دانست، اما او هنوز خيلي حرف براي گفتن داشت. «ماندلا» از هر ملاقاتي که داشت، يادداشت برميداشت.همه اين نوشتهها به قلم او، در آشيو موجود است.
به گفته ويراستار انتشارت «مکميلان» که حق چاپ اين کتاب را دارد، «Dare not Linger » نزديکترين دنباله به اثر زندگينامهاي «راه دشوار آزادي» است.
کتاب خاطرات «ماندلا» ماه اکتبر در انگلستان و آمريکا با مقدمهاي از همسرش به چاپ ميرسد. حق ترجمه اين اثر در کشورهاي مختلف اروپا فروخته شده است.