صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعلام برگزیدگان بخش افغانستان جشنواره شعر فجر در ایران

اعلام برگزیدگان بخش  افغانستان جشنواره شعر فجر در ایران

يازدهمين جشنواره بينالمللي شعر فجر اسامي پنج اثر برگزيده بخش ويژه افغانستان را اعلام کرد.
بر اساس خبر رسيده، اسامي برگزيدگان اين بخش به امضاي داوران آن شامل محمدکاظم کاظمي (دبير جشنواره)، جواد محقق (نماينده هيات علمي جشنواره) و محمدمحسن سعيدي، عليمحمد مودب و غلامرضا طريقي رسيده است. اسامي برگزيدگان اين بخش که هر يک چهارشنبه 18 حوت ماه 7 سکه بهار آزادي در مراسم پاياني يازدهمين جشنواره شعر فجر در مشهد جايزه گرفتند، بدين شرح است:
در خوابهايم کودکِ غمگينيست/ روحالامين اميني/ انتشارات آرمانشهر
دوشنبههاي کوهي/ سيده تُکتَم حسيني/ انتشارات سوره مهر
راهِ ابريشمِ آزادي/ قنبرعلي تابش/ نشر عرفان
عقاب چهگونه ميميرد/ ابوطالب مظفري/ نشر تاک
صد غزل/ عفيف باختري/ انتشارات انجمن قلم افغانستان
به جز اين آثار، 10 اثر ديگر نامزد دريافت جايزه شناخته شده بودند که اسامي آنها هفته گذشته از سوي دبيرخانه جشنواره شعر فجر رسانهاي شد.
هيات داوران بخش ويژه افغانستان، اين آثار را از ميان کتابهاي چاپشده 10 سال اخير شاعران اين کشور انتخاب کردهاند.