صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشف نسخه خطی غزلیات حافظ با مهر شاه جهان و یک غزل تازه

کشف نسخه خطی غزلیات حافظ  با مهر شاه جهان و یک غزل تازه

به گزارش رسانههاي ايالت بنگال، «انجمن آسيايي کلکته» از کشف مهمي خبر داده است: پژوهشگران اين بنياد فرهنگي يک نسخه خطي تازه و ناشناخته از ديوان غزليات خواجه حافظ شيرازي پيدا کردهاند که گفته ميشود نسخهاي بسيار گرانبها و نادر است.
روزنامه «تايمز آو اينديا» در صفحه اول شماره امروز خود، دوشنبه (16 حوت/6 مارچ) کشف اين دستنوشته 700 ساله را يک رويداد فرهنگي مهم دانسته که به شکلي کاملا تصادفي پيش آمده است. اکنون کارشناسان بيشماري تنها براي ديدن اين اثر راهي کلکته هستند.
گفته ميشود که اين نسخه خطي نه تنها به خطي خوش و با آرايش و تذهيب زيبا نوشته شده، بلکه در آن غزلي هست که در ساير نسخهها وجود ندارد.
از اينها گذشته اين نسخه از اين نظر نيز اهميت دارد که حاوي امضا و مهر طلايي شاهجهان است، پادشاه نامي و پرشکوه سلسله مغولان هند. اين پادشاه چند قرن پس از حافظ زندگي ميکرد، اما به نظر کارشناسان «انجمن آسيايي»، مهر دربار او نشان ميدهد که اين پادشاه هنردوست اين نسخه را براي کتابخانه شخصي خود تهيه کرده است.
موزه انجمن آسيايي در کلکته نسخه نويافته را در ويتريني براي تماشاي عموم به نمايش گذاشته اما ميگويد که به زودي به خزانهاي مخصوص منتقل خواهد شد.
کشف تصادفي
انجمن آسيايي کلکته اين روزها در تدارک جشن 220مين زادروز ميرزا غالب است، شاعر هندي است که به زبانهاي اردو و فارسي شعر سروده است.
کارشناسان انجمن در جستجوي آثار خطي باقيمانده از ميرزا غالب، به شکلي کاملا تصادفي دستنوشتهاي با اوراق زرد و کهنه يافتهاند که به زودي متوجه شدند نسخه ناشناختهاي از ديوان حافظ است.
رامکريشنا چاترجي، مشاور تاريخي انجمن آسيايي، به تايمز آو اينديا گفته است: «وقتي همکاران ما به اين نسخه برخوردند، حيرت کردند، زيرا حافظ پانصد سال قبل از ميرزا غالب زندگي ميکرده است. در جريان تماس و مشاوره با پژوهشگران ايراني کمکم روشن شد که اين نسخه چطور به اينجا رسيده است.»
او توضيح ميدهد که در ديوان نويافته غزلي هست با مطلع «بحمدالله که بازم ديدن رويت ميسر شد» که در نسخههايي که تا کنون ميشناسيم وجود ندارد.
نکته جالب ديگر اين است که ديوان غزليات حافظ براي اولين بار بيش از دويست سال پيش در همين شهر کلکته، به روش چاپ سنگي منتشر شد. (بي بي سي)