صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۳ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرکشی دومین فلم پرفروش سال

سرکشی دومین فلم پرفروش سال

فلمي که در جهان داستاني «جنگ ستارگان» ميگذرد موفق شد تا با عبور از مرز 400 ميليون دالر، عنوان دومين فلم پرفروش آمريکا در سال 2016 را از آن خود کند.
تا روز اول جنوري، فلم «سرکش: داستاني از جنگ ستارگان» موفق شد تا 408.2 ميليون دالر در بازار آمريکا به فروش برساند و از فلم «کاپيتان آمريکا» با فروش 408.1 ميليون دالر عبور کند.
به اين ترتيب «در جستجوي دوري» ساخته ديزني با فروش 486.3 ميليون دالر در مکان اول پرفروشترين فلمهاي سال 2016 ايستاد و «سرکش» دوم شد.
فلم «سرکش» پنجشنبه 16.6 ميليون دالر فروخت و به رقم 375.2 ميليون دالر رسيد و پس از 14 روز که از اکران آن ميگذرد موفق شد تا آمار فروشش را تا شنبه از مرز 400 ميليون دالر نيز عبور دهد.
با نگاهي به ديگر بازارهاي اين فلم، بريتانيا هنوز در مکان دوم جاي دارد و با فروش 57 ميليون دالر بيشترين استقبال را از اين فلم کرده است. اين فلم در آلمان در مکان دوم 31.1 ميليون دالر فروخته و در فرانسه 26.7 ميليون دالر فروش داشته است. استراليا با 24.5 ميليون، جاپان با 20.2 ميليون، اسپانيا با 11.4 ميليون و برازيل با 11.3 ميليون دالر ديگر بازارهاي بزرگ جهاني اين فلم را تشکيل دادند.
فلم «سرکش» در مکزيک 9.5 ميليون دالر، در روسيه 9 ميليون، در ايتاليا 8.5 ميليون، در سوئد 7.1 ميليون، در پولند 5.9 ميليون، در دنمارک 5 ميليون دالر و در هالند 4.8 ميليون دالر فروخته است.
اين فلم 6 جنوري در چين راهي سينماها ميشود. 
«زندگي مخفي حيوانات خانگي»، «کتاب جنگل»، «ددپول»، «زوتوپيا»، «بتمن در برابر سوپرمن: ظهور عدالت»، «جوخه خودکشي» و «داکتر استرنج» ديگر فلمهاي پرفروش آمريکا در سال 2016  را تشکيل دادند.