صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۳ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد کارگردان سیاه‌پوست به جنجال تبعض‌نژادی در هالیوود

انتقاد کارگردان سیاه‌پوست به جنجال تبعض‌نژادی در هالیوود

لي دنيلز کارگردان سياهپوست آمريکايي به شدت از جنجالهاي به پا شده درباره نامزدهاي سفيدپوست اسکار بازيگري انتقاد کرد.
لي دنيلز از بحث و جدلهاي دو سال گذشته درباره نامزدهاي عمدتا سفيدپوست اسکار ابراز نارضايتي کرد. او در عين حال از کساني که اين رويداد را به عنوان نشاني از نژادپرستي در صنعت سينما ميبينند هم انتقاد کرد.
اين کارگردان که پيشينه نامزد شدن براي جايزه اسکار را در کارنامه دارد، در اين باره گفت: «اسکار خيلي سفيد است! خب که چي؟ کارتان را انجام دهيد. گلايه کردن را تمام کنيد و اجازه دهيد آثارتان به جاي شما صحبت کنند. آيا واقعا براي جايزه دست به اين کار زدهايد؟»
به نظر دنيلز اين شيوه انديشيدن درباره هاليوود راه رسيدن به موفقيت را سد خواهد کرد. او در اين باره گفت: «اگر من باور داشتم که جهان بر عليه من است الان اينجا نبودم. اين افراد که مدام گلايه ميکنند، سزاوار سرزنش هستند. من انتظار ندارم که سفيدپوستان آمريکا مرا بپذيرند يا تاييد کنند. من راه خودم را ميروم.»
برنامه تلويزيوني «امپراتوري» از آثار موفق اين کارگردان است. او که در برنامه جديدي با عنوان «ستاره» نقش اصلي را به يک بازيگر سفيدپوست داده، دليل اين کارش را ايجاد اتحاد در جامعه آمريکا عنوان کرده است.
نامزدهاي هشتادونهمين دوره جايزه اسکار، 24 جنوري معرفي ميشوند. به اعتقاد کارشناسان صنعت سينما در اين دوره تعداد نامزدهاي سياهپوست افزايش چشمگيري خواهد داشت. در حال حاضر فلمهايي چون «مهتاب»، «حصارها» و «ارقام پنهان» با بازيگراني سياهپوست از شانسهاس اصلي اسکار هستند.