صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۳ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفتمين فيستيوال زمستانی سالانۀ موسيقی گشايش يافت

هفتمين فيستيوال زمستانی سالانۀ موسيقی گشايش يافت

هفتمين فيستيوال زمستاني سالانة موسيقي هفت هفته يي، شامل برنامه هاي آموزشي ويژة موسيقي و اجراي کنسرت ها، ديروز از سوى انستيتيوت ملي موسيقي افغانستان، افتتاح گرديد.
اين فيستيوال، به حمايت  معينيت تعليمات تخنيکي و مسلکي وزارت معارف و کمک مالي سفارت امريکا راه اندازي گرديده است .
مسوولان اين انستيتيوت گفته اند که دراين فيستيوال، دانشجويان موسيقي از پوهنتون کابل، برنامه هاي موسيقي آغاخان از مرکز و هرات، دسته هنري صلصال باميان، نهاد آموزشي روشن دلان هرات، علاقمندان موسيقي و دو صد دانش آموزش انستيتوت ملي موسيقي، به مدت 7 هفته تحت نظر استادان داخلي و خارجي آموزش موسيقي را فرا ميگيرند.
احمد ناصر سرمست رييس انستيتيوت ملي موسيقي افغانستان که درمراسم افتتاح اين فيستيوال صحبت مى کرد گفت که در اين فيستيوال هفت هفته يى، براى 270 تن از جمله 80 دختر، زمينة تمرين موسيقى به شکل گروپى، انفرادى مساعد و رهبريت  آموزش داده مى شود. وى علاوه کردکه هدف از راه اندازى اين فيستيوال، بهتر شدن کيفيت و رشد مهارت هاى دانش آموزان در بخش موسيقى  مى باشد.
سرمست افزود: «فيستيوال زمستانى موسيقى، براى نخستين بار در سال 2010  راه اندازى شد که درآن 90  تن آموزش موسيقى را فرا گرفتند و پس از اين فيستيوال همه ساله با اشتراک تعداد زياد از دانش آموزان موسيقى راه اندازى مى شود.»
پوهندوي محمد رحيل فورمولي معين تعليمات تخنيکي و مسلکي وزارت معارف، راه اندازى اين فيستيوال را در رشد موسيقى کشور، يک گام ارزنده عنوان کرد.
وى گفت که وزارت معارف، طى سال هاى گذشته در جهت ارتقاى کيفيت کارى وسطح دانش استادان انستيتوت ملي موسيقي افغانستان، اقدامات لازم داشته است و در آينده نيز در جهت بلند رفتن کيفيت و سطح جذب دراين انستيتيوت اقداماتى خواهد کرد.
همچنان رييس انستيتيوت ملي موسيقي افغانستان گفت که تا کمتر از يکماه ديگر، 35 تن از دختران که اعضاى «آرکستر دختران زهره» مربوط انستيتيوت ملى موسيقى اند. در پايان  «نشست اقتصادى جهانى» در ژنيو شرکت نموده و کنسرت اجرا مينمايند. موصوف علاوه کردکه اين دختران، درحال آمادگى براى اين کنسرت اند و قرار است اين کنفرانس، به تاريخ 21 جنورى سال 2017  در ژنيو سويس برگزار گردد. بربنياد گفته هاى موصوف، اين تيم انستيتيوت ملي موسيقي افغانستان، از سوى فورم اقتصادى جهانى که کنفرانس يادشده را نيز راه اندازى نموده، دعوت شده اند. (پژواک)