صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

سه شنبه ۸ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مدال افتخار دیگری برای تونی موریسون

 مدال افتخار دیگری برای  تونی موریسون

«توني موريسون» 85 ساله به پاس يک عمر دستاورد ادبي، برنده مدال «امرسون ـ تارو» شد.
مجله «نورث دالاس» نوشت: مدال «امرسون ـ تارو» که از سال 1985 راهاندازي شده و تاکنون به چهرههاي شاخصي چون «رابرت فراست»، «تي.اس اليوت» و «نورمن ميلر» اعطا شده، در اين دوره به «توني موريسون» نويسنده رنگينپوست برنده نوبل ادبيات تعلق گرفت. اين مدال که يک عمر دستاورد ادبي «موريسون» را پاس ميدارد، اپريل 2017 طي مراسمي رسمي در ماساچوست، از سوي آکادمي علوم و هنرهاي آمريکايي به گردن او آويخته خواهد شد.
«جاناتان فانتون» دبير اين آکادمي درباره برنده امسال که خود نيز از اعضاي اين آکادمي است، گفت: ما از «موريسون» به پاس درخشش در حوزه انساني و تعهد او به آرمانهاي آکادمي علوم و هنرهاي آمريکايي، تجليل ميکنيم.
مدال «امرسون ـ تارو» در سال 1958 بنيان نهاده شده و به کل دستاوردها و فعاليتهاي يک فرد در حوزه ادبيات تعلق ميگيرد. «تي.اس. اليوت»، «رابرت فراست»، «فيليپ راث»، «کاترين آنه پورتر» و «سول بيلو» از برندگان پيشين اين جايزه بودهاند.
«توني موريسون» نويسنده و استاد دانشگاه است که تاکنون جايزههايي چون نوبل ادبيات و پوليتزر را از آن خود کرده است. از او به عنوان نويسندهاي ياد شده که رمانهايش سرشار از نيروهاي بصري و مضامين شاعرانه هستند و به واقعيت زندگي آمريکايي جان ميبخشند. «دلبند»، «آبيترين چشم «، «عشق»، «سرود سليمان»، «خانه» و «يک بخشش» از مهمترين رمانهاي «موريسون» هستند.