صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در مسیر تحول

در مسیر تحول

چهارشنبه ۲۰ سنبله ۱۳۹۸

(گزیده‌ای از سخنرانی‌ها و بیانیه‌های استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری) گردآورنده، تهیه و تنظیم: آمریت مطبوعات دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری ا.ا انتشارات بنیاد اندیشه، چاپ اول، تابستان 1398، کابل ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر