صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

یکشنبه ۶ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت مبارزه با تروریسم در دو سوی مرز

-

حمله بر يک زيارت در ايالت سند پاکستان باعث شد که روابط اين کشور با افغانستان تنش آلود گردد. پاکستان در واکنش به اين حمله مرزهاي خود با افغانستان را بست و اعا کرد که عاملان اين حمله در افغانستان پنهان شده است و ليست 76 نفر تروريست را به دولت افغانستان سپرد تا عليه آنها اقدام شود.

حکومت افغانستان نيز ديروز ليست 32 مرکز آموزشي تروريستي و 85 نفر از مقامات ارشد طالبان و ساير گروه هاي تروريستي را به پاکستان داده است و گفته شده است اين گروه ها و افراد از خاک پاکستان عليه افغانستان فعاليت مي کنند. حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که عليه اين گروه ها و افراد اقدام کند. حکومت افغانستان پيش از اين نيز چنين ليست هاي به پاکستان سپرده بود اما پاکستان توجهي به آنها نکرده بود، گفته مي شود اين بار پاسخ ابتدايي مقامات پاکستاني مثبت بوده است و انتظار مي رود اين خواسته دولت افغانستان عملي گردد.

تنش در روابط سياسي افغانستان و پاکستان عوامل گوناگون دارد؛ اما مسئله با مبارزه با تروريسم و هراس افگني يکي از عوامل آن است. حکومت افغانستان همواره ادعا کرده است که گروه هاي تروريستي در خاک پاکستان پناهگاه دارد و از آنجا حملات تروريستي را عليه دولت و مردم افغانستان سازمان دهي مي کنند، اکنون حکومت پاکستان اعادي مشابه دارد و از دولت افغانستان مي خواهد عليه گروه هاي تروريستي که مردم پاکستان را تهديد مي کند، اقدام کند.
واقعيت امر اين است که گروه هاي تروريستي دشمن مردم هر دو کشور است، آنها همچنان که افراد ملکي، زنان و اطفال افغانستان را به خاک و خون مي نشانند، مردم پاکستان را نيز قرباني مي کنند و به سوگ مي نشانند. به همين خاطر ضرورت است که حکومت پاکستان و افغانستان بطور مشترک عليه گروه هاي تروريستي اقدام کنند و براي نابودي آنها همکاري هاي استخباراتي و سياسي داشته باشند.

بعد از حمله تروريستي در ايالت سند، حکومت پاکستان بايد به اين واقعيت پي برده باشد که بدون همکاري مشترک در امر مبارزه با تروريسم، ثبات و امنيت پاکستان نيز در خطر قرار خواهد داشت و از سوي گروه هاي تروريستي تهديد خواهد شد. اکنون بايد زمان آن رسيده باشد که مقامات اسلام آباد بپذيرند که ثبات در افغانستان مي تواند ثبات در پاکستان را تقويت کند و بي ثباتي و نا امني در افغانستان مي تواند ثبات و امنيت پاکستان را با تهديد مواجه کند.

مبارزه هماهنگ و مشترک با تروريسم و هراس افگني در دو سوي مرزها، از ضرورت هاي اساسي براي تامين ثبات و امنيت هر دو کشور است. تا زماني که ترويست ها بتوانند آزادانه از مرزها عبور کنند و حملات انتحاري و تروريستي شان را انجام بدهند و بعد در پناهگاه هاي امن شان مستقر شوند، ثبات هر دو کشور با تهديد مواجه خواهد بود.

مهمترين مسئله اين است که پناهگاههاي امن گروه هاي تروريستي در هر کجاي که هست بايد نابود گردد. گروه هاي تروريستي تا زماني که داراي پناهگاهاي امن باشند و بتوانند از آنجا طرح و نقشه حملات تروريستي را بريزند، از قدرت خلق چالش و نا امن کردن افغانستان و پاکستان برخوردار خواهند بود و حملات مرگبار انتحاري شان را ادامه خواهند داد.

اقدام عليه گروه هاي تروريستي و افرادي که در ليست هاي هر دو کشور شامل است، علاوه بر اينکه در امر مبارزه با تروريسم موثر است و باعث تضعيف گروه هاي تروريستي مي گردد و اعتماد بين سران هر دو کشور را نيز افزايش خواهد داد. بي اعتمادي از مهمترين عواملي است که تا کنون مانع شکل گيري تلاش هاي مشترک عليه گروه هاي تروريستي در دو سوي مرز شده است.

دوام بي اعتمادي و تنش بين سران پاکستان و افغانستان، منافع هر دو کشور را به خطر خواهد انداخت و گروه هاي تروريستي با استفاده از اين گونه فرصت ها، مردم بي گناه هر دو کشور را هدف قرار خواهد داد و نا امني و بي ثباتي در دو سوي مرز افزايش خواهد يافت.

دیدگاه شما