صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توتاپ و مسيري که به فراموشي سپرده مي شود

سه شنبه 14 ثور 1395 -

از سال 2004 به اين سو، طرح توسعه برق روي دست گرفته شد. شرکت فشنر آلماني برنده طراحي ماسترپلان برق کشور شد. اين شرکت ماسترپلان برق کشور را آماده کرد و آن را به حکومت تحويل داد. براساس ماسترپلان مذکور افغانستان تا کسب توانايي براي توليد برق در ...ادامه مطلب ←

فشار سنگين افزايش قيمت ها بر زندگي مردم

دوشنبه 13 ثور 1395 -

ادارات و وزارت خانه هاي افغانستان که در زمينه انرژي کار مي کنند، شايد از ناکارآمدترين ادارات در کشور باشند. در راس اين ادارت سالها، افراد غير مسلکي قرار داشته است. هنوز هم در همين کابل، مناطقي است که از نعمت برق محروم است. در گذشته نيز زماني از جنراتورهايي که با قيمت...ادامه مطلب ←

کار و کارگر در برنامه هاي دولت

یک شنبه 12 ثور 1395 -

کارگران نيروي محرکه اقتصاد در هر جامعه اي هستند. اما افغانستان براي کارگران بيش از آن که جايي امن براي شغل و کار و پيشرفت باشد به مکاني پر از مشقت و بدبختي و بيکاري مبدل شده است. سراب کار در افغانستان، ميليون ها انسان جوياي کار را نااميد ساخته است. شکي در اين نيست که بخش عمده اي از مهاجران افغان...ادامه مطلب ←

نياز به بازبيني استراتيژي امنيتي کشور

شنبه 11 ثور 1395 -

واکنش طالبان نسبت به تصميمات اخير رياست جمهوري، نشان از اين امر داشت که حکومت نسبت به تصميم خود در مورد مبارزه با طالبان جدي است. طالبان به تصميم حکومت نسبت به اعدام کساني که در قتل و کشتار مردم بي گناه دست دارند، واکنش نشان داده و حکومت را تهديد کرده است که در صورت اقدام به ...ادامه مطلب ←

در انتظار عمل

پنج شنبه 9 ثور 1395 -

رهگذري ديروز (هشت ثور) به طنز مي گفت که ماه ثور ماه تاريخ ساز براي افغانستان است. در اين ماه حزب دموکراتيک خلق در سال 1357 به پيروزي رسيد و در همين ماه احزاب مجاهدين در سال 1371 به پيروزي رسيدند و حکومت حزب خلق را شکست دادند. بيست و چهار سال بعد از پيروزي...ادامه مطلب ←

تغيير ادبيات سياسي دولت افغانستان

سه شنبه 7 ثور 1395 -

نشست فوق العاده رييس جمهوري با نمايندگان ولسي جرگه و مشرانو جرگه در روز گذشته، فصل تازه اي را در جنگ عليه طالبان و مبارزه عليه تروريزم در افغانستان باز کرده است. سخنراني رياست جمهوري هر چند نکاتي تکراري داشت و در مواردي نيز تعهد به اجراي وظايفش بود، اما در کل...ادامه مطلب ←

مبارزه بافساد از حرف تاعمل

دوشنبه 6 ثور 1395 -

باتوجه به وخامت اوضاع امنيتي و پرسش هايي که پس از حمله خونين و مرگبار هفته گذشته در کابل صورت گرفت، اعضاي مشرانوجرگه ديروز وزير داخله، سرپرست رياست عمومي امنيت ملي و قوماندان زون 101 آسمايي کابل را ...ادامه مطلب ←

مبارزه جدي با نشان هاي افراط گرايي در محيط هاي فرهنگي

یک شنبه 5 ثور 1395 -

ديد نظامي به بحران جنگ و ناامني در افغانستان، باعث شده تا در بيش از سيزده سال گذشته، بيشترين حجم کمک هاي جامعه جهاني به بخش امنيت سرازير شود و همين طور بيشترين توجهات به بخش نظامي باشد. ميلياردها دالر به بخش امنيت و نظامي اختصاص يافته است، در هر...ادامه مطلب ←

ما به رويکرد امنيتي روشن و قاطع نياز داريم

شنبه 4 ثور 1395 -

نشست چهارجانبه صلح که در داخل افغانستان اميدواري هاي هرچند نسبي را به وجود آورده بود، زماني به بن بست رسيد که گروه طالبان هرنوع مذاکره با دولت را رد کرد و پيش شرط هاي غير قابل قبولي را براي پيوستن به روند مذاکرات طرح کردند. طالبان ده روز قبل با انتشار اعلاميه...ادامه مطلب ←

دورنماي صلح در زمانه جنگ

پنج شنبه 2 ثور 1395 -

حادثة دردناک و خونين روز گذشته نه تنها کابل را لرزانيد؛ بلکه همة افغانستان، منطقه و کشورهاي جهان را تکان داد. در اين عصر جهاني شدن که تمام دنيا توسط وسايل ارتباط جمعي به دهکدة کوچک تبديل شده است، از کوچک ترين اتفاق و حادثة در يکي از گوشه هاي جهان همه ...ادامه مطلب ←

اگر حکومت اراده کند، مردم آماده هرنوع فداکاري اند

چهارشنبه 1 ثور 1395 -

حملات تروريستي ديروز، متأسفانه تعداد زيادي کشته و زخمي برجا گذاشت. تاهنوز آمار تلفات به 28 تن و شمار زخمي هاي حادثه به بيش از سه صد نفر رسيده است. با توجه به وضعيت وخيم تعدادي از زخمي ها احتمال مي رود آمار کشته شده ها بازهم افزايش يابد. هفته قبل طالبان...ادامه مطلب ←

ناکارآمدي نهادهاي مبارزه با حوادث

سه شنبه 31 حمل 1395 -

نزديک به نيم قرن نابساماني، آشوب و جنگ در افغانستان، زيربناهاي اين کشور را خراب کرده است. پس از طالبان، کشوري نيمه ويرانه با مشکلاتي بي شمار باقي مانده بود. حکومتي دموکراتيک که بر ويرانه هايکشور بنا شده بود، نيز پس از اولين سالهاي وجودش، نشانه هاي رفتن به سوي ...ادامه مطلب ←

افغانستان و نقض قوانين بين المللي جنگ

دوشنبه 30 حمل 1395 -

جنگ بهاري طالبان تحت عنوان» عمري» امسال زودتر و جدي تر از سالهاي قبل شروع شده است. اين جنگ ها در ولايت هاي بغلان، جوزجان و کندز ادامه دارد و تاهنوز دهها تن کشته و زخمي بر جا گذاشته است. با شروع جنگ ها تلفات افراد ملکي نيز افزايش مي يابد. تلفات افراد ملکي ...ادامه مطلب ←

معيارهاي مبارزه با فساد بايد مشخص شود

یک شنبه 29 حمل 1395 -

حکومت افغانستان به صورت پراکنده با فساد اداري مبارزه مي کند. تدابيري براي مبارزه با فساد اداري از سوي حکومت گرفته شده است، اما ستراتيژي مشخصي براي مبارزه با فساد اداري که در حال حاضر تمامي ادارات دولتي را در خود غرق کرده است، ديده نمي شود. اولين سئوال در برابر اقداماتي... ادامه مطلب ←

جنگ هاي بهاري در شمال کليد خورد

شنبه 28 حمل 13 -

همين چند روز پيش طالبان تهديد کرد که حملات بهاري خود را آغاز مي کند. اين تهديد، اما با سقوط دندغوري و حمله وسيع بر ولايت کندز شکل عملي به خود گرفت و جنگ بهاري طالبان را در شمال کليد زد. در سال هاي گذشته حملات بهاري بيشتر از جنوب آغاز مي شد، ولي از يک سال به اين...ادامه مطلب ←

ما و فقدان روحيه تساهل و مدارا

پنج شنبه 26 حمل 1395 -

ما در سال هاي گذشته شاهد رويدادهاي تلخ و مسخره آميز در پارلمان کشور بوديم. اين رويدادها طنز تلخي است که وضعيت اسفبار مردم و کشور ما را در عرصه هاي سياست، اخلاق و فرهنگ به نمايش مي گذارد و ابعاد نا روشني از واقعيت هاي پيچيده و درهم تنيده اي اجتماعي...ادامه مطلب ←

طبل جنگ از سوي طالبان نواخته شد

چهار شنبه 25 حمل 1395 -

در فصل بهار حس دوگانه و متضادي براي مردم افغانستان دست مي دهد. حس تازگي، پويايي، تحرک، شادابي، سرزندگي و اميد و حس اندوه، نگراني، ترس و وحشت. حس اول را طبيعت و خالق طبيعت به انسان هاي اين سرزمين هديه مي کند و حس دوم را طالبان، داعش، القاعده ...ادامه مطلب ←

زمان عمل فرا رسيده است

سه شنبه 24 حمل 1395 -

روز گذشته سمپوزيم بين المللي امير علي شير نوايي که به مناسبت گراميداشت از 575 مين سالروز تولد وي برگزار شده بود در ارگ رياست جمهوري با حضور مقامات عالي رتبه دولتي و مهمانان داخلي و خارجي برگزار شد. آنچه قابل توجه بود، خوشحالي و سرور و شادماني مردمي بود که...ادامه مطلب ←

برداشت وارونه از دين

دو شنبه 23 حمل 1395 -

اسلام دين سلامت و امنيت است. خداوند و پيامبرانش همواره مردم را به صلح و برادري دعوت کرده و از جنگ، خشونت، ضرر و ضرار برحذر داشته است. دين اسلام در سرزميني ظهور کرد که مردمش بر اساس تعلقات قبيله اي همواره در جنگ و جدل بودند و در ميان هر قبيله اشرافياني...ادامه مطلب ←

پيامدهاي حضور وزير امور خارجه امريکا در کابل

یک شنبه 22 حمل 1395 -

حضور جان کري وزير امور خارجه ايالات متحده امريکا در افغانستان، در ابتداي سال روان خورشيدي، موضع دولت وحدت ملي را تقويت کرد . وزير امور خارجه امريکا، دولت وحدت ملي را پنج ساله دانست و لوي جرگه را به عنوان مانعي براي ادامه عمر دولت وحدت ملي ندانست. او در...ادامه مطلب ←

چشم انداز نامعلوم صلح

شنبه 21 حمل 1395 -

پس از پايان دور چهارم نشست چهار جانبه صلح، گفته مي شد که مذاکرات مستقيم با نمايندگان گروه هاي مسلح در نيمه ماه مارچ برگزار خواهد شد؛ اما موضع گيري شديد طالبان در برابر گفتگوهاي صلح، آبي سردي روي حرارت...ادامه مطلب ←

جنگ و امنيت

پنج شنبه 19 حمل 1395 -

امنيت در افغانستان اصلي ترين مقوله اي است که در اين سالها وجود داشته است. جنگ عليه تروريزم به منظور برقراري امنيت در افغانستان آغاز شده بود اما اين جنگ بعد از مدتي به نظر مي رسد که از هدف خود دور شده و اکنون ديگر براي برقراري امنيت نيست...ادامه مطلب ←

افغانستان و جلب حمايت هاي دوامدار بين المللي

چهارشنبه 18 حمل 1395 -

نظام جديد سياسي در افغانستان به کمک و حمايت جامعه جهاني به وجود آمده و با حمايت آنها سرپا نگهداشته شده است. با حضور نظامي بيش از چهل کشور جهان در افغانستان از يک طرف امنيت به صورت نسبي تأمين گرديد و از سوي ديگر مسأله بازسازي و تأسيس نهادهاي قانوني...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر