صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طـنین گام های انتخابات

سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷ -

روز 28 میزان روز سرنوشت ساز و مهم برای مردم افغانستان است. تنها چهار روز دیگر تا زمان انتخابات باقی مانده است. . .ادامه مطلب ←

مأموریت پـایان جـنگ

سه شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۷ -

تداوم خشونت و طولانی شدن پروسۀ صلح بدون دستیابی به نتیجۀ مشخص، روان مردم افغانستان را افسرده کرده است. از آغاز پروسۀ صلح میان حکومت افغانستان و گروه . . .ادامه مطلب ←

تأمین امنیت؛ تضـمین مشـارکت

پنجشنبه ۱۲ میزان ۱۳۹۷ -

علاوه بر تأمین شفافیت و سلامت پروسۀ انتخابات، یکی از نگرانی های مهم در مسیر این پروسۀ ملی تأمین امنیت عمومی می باشد. شهروندان افغانستان متأسفانه در آغازین .. .ادامه مطلب ←

انتخابات؛ نـفی مصادرۀ فـرصت ها

شنبه ۷ میزان ۱۳۹۷ -

فلسفۀ انتخابات برای اینست که فرصت پیروزی به صورت آزاد و منصفانه برای همه فراهم شود. ما انتخابات را دقیقا برای همین می خواهیم که از مصادره کردن . . .ادامه مطلب ←

انتخابات؛ انتظارها و نگرانی ها

دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷ -

ما هرروز به زمان برگزاری انتخابات که قرار است در بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود، نزدیکتر می شویم. این دوره یکی از حساس ترین دوره های انتخاباتی . . .ادامه مطلب ←

به عقب بـر نگردید

چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷ -

چندین سال است که حکومت افغانستان به صورت جدی روی پروسه صلح کار می کند. در این رابطه با جریانات مختلف داخلی و کشورهای خارجی به گفتگو و رایزنی پرداخته است...ادامه مطلب ←

صلح؛ گـرایش ها و نـگرانی ها

سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷ -

چندین سال است که حکومت افغانستان به صورت جدی روی پروسه صلح کار می کند. در این رابطه با جریانات مختلف داخلی و کشورهای خارجی به گفتگو و رایزنی پرداخته است...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر